Wójt Gminy Lichnowy informuje o możliwości zapewnienia dowozu do lokalu wyborczego w dniu głosowania, tj. 26 maja 2019 r. wyborcom niepełnosprawnym. Osoby chętne do skorzystania z dowozu proszone są o zgłoszenie tego faktu pod numer telefonu 723-934-630 w dniu głosowania.