Data utworzenia: 25 lipiec 2017

za IV kwartał 2017 roku

 • Rb-27S - roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
 • Rb-27S - korekta nr 2
 • Rb-28S - roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
 • Rb-PDP - roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
 • Rb-PDP - korekta nr 1
 • Rb-ST - roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego
 • Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

za III kwartał 2017 roku

 • Rb-27S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
 • Rb-28S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

za II kwartał 2017 roku

 • Rb-27S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
 • Rb-28NWS - sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2016
 • Rb-28S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

za I kwartał 2017 roku

 • Rb-27S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
 • Rb-28NWS - sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2016
 • Rb-28S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 styczeń 2018 14:41 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 luty 2018 15:15 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 luty 2018 15:16 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. środa, 14 marzec 2018 13:03 Jarosław Grochowski