Na podstawie Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Lichnowy, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLII/290/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Lichnowy i nadania jej Statutu

Gminna Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości Listę kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Lichnowy I kadencji 2018-2020 w Okręgu Wyborczym nr 1 Lisewo Malborskie

  1. Bartłomiej Balcerek
  2. Karina Firgon
  3. Miłosz Ladorucki
  4. Magdalena Markowicz
  5. Paulina Rutkowska
  6. Dominik Serwin
  7. Kacper Słomski
  8. Fabian Szabłowski

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Lichnowach
(-) Michał Romanowski

Pliki do pobrania: