Data utworzenia: 09 październik 2018

Na podstawie Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Lichnowy, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLII/290/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Lichnowy i nadania jej Statutu

Gminna Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości Listę kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Lichnowy I kadencji 2018-2020 w Okręgu Wyborczym nr 2 Lichnowy

  1. Piotr Guliński
  2. Jarosław Oleś
  3. Remigiusz Skotarek
  4. Antoni Zasadzki

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Lichnowach
(-) Michał Romanowski

Pliki do pobrania:

Brak informacji o zmianach.