w sprawie ogłoszenia wyników II tury wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Lichnowy w okręgu nr 3, przeprowadzonych 18 października 2018 r.

Na podstawie Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Lichnowy, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLII/290/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Lichnowy i nadania jej Statut.

Gminna Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości, że w wyniku II tury wyborów w okręgu nr 3 (Szkoła Podstawowa im. Edyty Czoskówny w Szymankowie) mandat radnej Młodzieżowej Rady Gminy Lichnowy uzyskała:

 

Zuzanna Poznańska

 


Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Lichnowach
(-) Michał Romanowski

Pliki do pobrania: