Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 69/1, 0 pow. 4200 m2, położona w Pordenowie, wyznaczonym na dzień 09 października 2018 r.

Komisja przetargowa w składzie:

  1. Katarzyna Brzezińska - przewodnicząca
  2. Anna Stachowiak - członek
  3. Genowefa Kremp - członek

 

Stwierdziła, iż do uczestnictwa w przetargu zakwalifikowały się następujące osoby:

  1. Elżbieta Szostek zam. Pordenowo

 

Pliki do pobrania: