Wójt Gminy Lichnowy na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), informuje, iż 09.10.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach odbyło się postępowanie w trybie pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Pordenowo, działka nr 69/1 0 powierzchni 4200 m2 stanowiącej nieruchomość rolną z możliwością uzyskania warunków zabudowy, nr KW GDIM/00024680/3, obręb Pordenowo.

Cena wywoławcza nieruchomości wyniosła 46 032,00 zł brutto

W przetargu uczestniczył jeden oferent.

W przetargu nie wyłoniono nabywcy, ponieważ oferent nie zaproponował ceny wywoławczej powiększonej o wartość postąpienia (tj. 470,00 zł), czyli nie zgłosił kwoty 46 502,00 zł brutto na zakup ww. nieruchomości.

 

Pliki do pobrania: