Ogłoszenia przetargowe (nieruchomości)

Data utworzenia: 08 styczeń 2018

Gmina Lichnowy ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości i obrębie Parszewo, działka nr 57 o powierzchni 5700 m2, nr KW GD1M/00018920/3, nieruchomość z możliwością uzyskania warunków zabudowy.

Data utworzenia: 28 listopad 2017

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lichnowy, położonej w miejscowości Lichnowy.

Data utworzenia: 17 listopad 2017

Gmina Lichnowy ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości i obrębie Parszewo, działka nr 57 o powierzchni 5700 m2, nr KW GD1M/00018920/3, nieruchomość z możliwością uzyskania warunków zabudowy.

Data utworzenia: 16 październik 2017

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lichnowy, położonych w miejscowości Lichnowy.

Data utworzenia: 29 wrzesień 2017

Gmina Lichnowy ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości i obrębie Parszewo, działka nr 57 o powierzchni 5700 m2, nr KW GD1M/00018920/3, nieruchomość z możliwością uzyskania warunków zabudowy.

Data utworzenia: 28 sierpień 2017

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lichnowy, położonych w miejscowości Lichnowy.

Data utworzenia: 17 lipiec 2017

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 43/1, o pow. 3844 m2, położona w Tropiszewie i działka nr 57, o pow. 5700 m2, położona w Parszewie, wyznaczonego na dzień 18 lipca 2017r.

Data utworzenia: 10 lipiec 2017

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lichnowy, położonych w miejscowości Lichnowy.

Data utworzenia: 16 czerwiec 2017

Gmina Lichnowy ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Tropiszewo i Parszewo.

Data utworzenia: 24 maj 2017

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lichnowy, położonych w miejscowości Lichnowy

Data utworzenia: 19 lipiec 2016

Gmina Lichnowy ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości: Lisewo Malborskie (działka 119/6), Lisewo Malborskie (działka 110), Lichnowy (działka 84/8), Lisewo Malborskie (działka 87)

Data utworzenia: 12 kwiecień 2016

I rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Lichnówki, z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze, nr KW 18916, obręb Lichnówki na działce nr 46 o powierzchni 7100 m2.