Data utworzenia: 13 lipiec 2016

Informacja dotycząca stosowanych środków poprawy efektywności energetycznej

Działania inwestycyjne prowadzone w 2015 roku

 

Szkoła Podstawowa w Szymankowie

Nazwa przedsięwzięcia

Remont Izby Pamięci Narodowej

Opis przedsięwzięcia

Podczas remontu pomieszczenia została wymieniona instalacja elektryczna – oświetlenie, gniazda i łączniki.

Budżet i źródło finansowania

Środki własne – 735,45 zł

Zespół Szkół w Lisewie Malborskim

Nazwa przedsięwzięcia

Zakup zestawu komputerowego,

Wymiana opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła,

Zamontowanie lampy na detektor ruchu,

Zamontowanie zegara astronomicznego do lamp zewnętrznych,

Zamontowanie czasowych wyłączników prądu,

Opis przedsięwzięcia

Zakupiono nowy zestaw komputerowy dla księgowości,

Po przez zamontowanie powyższych urządzeń zmniejszono zużycie energii elektrycznej,

Budżet i źródło finansowania

Budżet szkoły

Zespół Szkół w Lichnowach

Nazwa przedsięwzięcia

Poprawa efektywności energetycznej

Opis przedsięwzięcia

2015 rok -wymiana żarówek na oświetlenie energooszczędne w Oddziale Przedszkolnym w tut. Zespole Szkół

Budżet i źródło finansowania

1367,30 zł - budżet szkoły

 

 

Informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Działania informacyjno-edukacyjne poprowadzone w 2015 roku

Zespół Szkół w Lisewie Malborskim

Nazwa przedsięwzięcia

21 września 2015r. - akcja Sprzątanie Świata oraz Dni Ziemi

Opis przedsięwzięcia

W klasach gimnazjalnych przeprowadzono zajęcia lekcyjne poruszające zagadnienia ekologiczne m.in. o tematyce energii odnawialnej, efektu cieplarnianego i jego konsekwencji.

Budżet i źródło finansowania

Szkoła Podstawowa w Szymankowie

Nazwa przedsięwzięcia

1. Sprzątanie Świata

2. Zajęcia edukacyjne

3. Konkurs ekologiczny

4. Kampania promocyjno – informacyjna

Opis przedsięwzięcia

1. Sprzątanie Świata

Dnia 18.09.2015r. - akcja „Sprzątanie świata”. Na wstępie uczniowie klasy III zapoznali zebranych z genezą i ideą tej akcji oraz przedstawili wiersze i anegdoty związane z przyrodą i ekologią. Uczniowie klas starszych przypomnieli uczniom, co to jest recykling oraz to, przez ile lat rozkładają się różne śmieci. Potem uczniowie otrzymali worki i rękawice i udali się pod opieką wychowawców sprzątać wieś w wyznaczonych terenach.

2. Zajęcia edukacyjne

W klasach O-VI program nauczania zawiera elementy edukacji ekologicznej. Nauczyciele na zajęciach przekazują uczniom wiedzę z zakresu segregacji śmieci, oszczędzania energii  poprzez zakup urządzeń energooszczędnych czy wyrabiania dobrych nawyków np. wyłączania zbędnego oświetlenia.

3. Konkurs ekologiczny

Uczniowie klas 0-VI  wykonali EKO STWORKA ( wykorzystanie różnych materiałów). Konkurs miał na celu wyrabianie świadomości ekologicznej oraz zwrócenie uwagi  na możliwości wykorzystania wszelkich odpadów.

 W szkole prowadzi się również zbiórkę nakrętek plastikowych.

Szkoła przystąpiła do projektu „Odpakowani”, który ma na celu wzrost świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi wśród dzieci oraz ich opiekunów.

4. Kampania promocyjno – informacyjna

W miesiącu wrześniu szkoła otrzymała publikacje „Trzy moce” wydane w ramach projektu „Myśl i działaj EKOlogicznie - SegregujeMY ” dotyczące prawidłowej segregacji śmieci. Otrzymane przez szkołę książki zostały podarowane uczniom i na podstawie  informacji znajdujących się w publikacjach w klasach zostały przeprowadzone zajęcia promujące nawyki ekologiczne oraz wyrabiające poczucie odpowiedzialności za środowisko.

Budżet i źródło finansowania

Przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych w ramach zajęć lekcyjnych.

Zespół Szkół w Lichnowach

Nazwa przedsięwzięcia

1.Światowy Dzień Ziemi

2. Sprzątanie świata

3. Konkursy ekologiczne

4. Zajęcia edukacyjne

Opis przedsięwzięcia

1.Światowy Dzień  Ziemi był obchodzony  19 września 2015 roku. Uczniowie już od najmłodszych lat uczą się, że za to, jak wygląda Ziemia ponosi odpowiedzialność każdy z nas i tę wiedzę przekazywali w czasie lekcji swoim koleżankom i kolegom. Zachęcali do segregowania odpadów, podpowiadali, co można zrobić, by „Ziemia była zawsze kolorowa, złota zbożami i grająca pszczołami”. Udowodnili, że to wszystko nie jest trudne. Na lekcjach przyrody w kl. IV-VI oraz lekcjach geografii w klasach I-III gimnazjum odbyły się zajęcia dotyczące ochrony ziemi i jej zasobów. Uczniowie dyskutowali na temat aktualnych zagrożeń środowiska przyrodniczego oraz próbowali zaproponować sposoby rozwiązywania tych problemów. W szkole  prowadzone są  konkursy ekologiczne trwające cały rok szkolny – zbiórka makulatury i zużytych baterii.

2. Sprzątanie  Świata. Dnia 18 września 2015 roku uczniowie po raz kolejny uczestniczyli w tej akcji ekologicznej . 160 uczniów  wraz z opiekunami sprzątało lichnowski świat. Akcja ta ma na celu budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne.  Jej ideą jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, poszanowanie zasobów naturalnych oraz promowanie, edukacja na rzecz ochrony środowiska.

3. Konkursy ekologiczne. Uczniowie  wykonali plakaty dotyczące Dnia Ziemi. Celem zajęć było uświadomienie uczniom znaczenia Światowego Dnia Ziemi, rozwijanie zainteresowań ekologicznych, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko, prezentowanie aktywnej postawy wobec ochrony  środowiska, wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody i jej poszanowanie.

4. Zajęcia edukacyjne. Program nauczania zintegrowanego  którego głównym celem jest propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat energii elektrycznej oraz zasad bezpiecznego i racjonalnego korzystania z niej. Nauczanie  służy również kształtowaniu postaw proekologicznych, a także rozwijaniu nowych pasji i ciekawości świata. Program nauczania zawiera obszerne treści dotyczące zasad bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, które są w naszych domach, zakup urządzeń energooszczędnych, działań mających na celu oszczędzanie prądu oraz sposobów właściwej utylizacji odpadów. Jednocześnie w szkole systematycznie nauczyciele przypominają uczniom o konieczności wyłączania oświetlenia na korytarzach i łazienkach w szkole, by od najmłodszych lat wpoić uczniom nawyk oszczędzania energii elektrycznej

Budżet i źródło finansowania

Przedsięwzięcia były przeprowadzone na zajęciach  lekcyjnych lub przez Samorząd Uczniowski

Urząd Gminy w Lichnowach

Nazwa przedsięwzięcia

1. Sprzątanie Świata 2015

2. Zakup żarówek

3. Zakup wykaszarki HUSQVARNA 545RX

4. Zakup szlifierki kątowej

5. Zakup spawarki inwektorowej BESTER 130

Opis przedsięwzięcia

1. Akcja „sprzątanie świata” została zorganizowana dnia 18.09.2015r. Poległa na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania. W akcji brali udział uczniowie szkół z terenu gminy Lichnowy. Akcja jak co roku wspierana jest przez lokalny samorząd, w postaci zakupu worków oraz rękawic niezbędnych do jej należytego przeprowadzenia oraz zapewnienia wywozu zebranych odpadów na składowisko śmieci. Łączna ilość osób biorących w zadaniu to ok. 600 osób. Po zebraniu przez uczestników zadania, śmieci zostały odebrane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Malborku i przewiezione na wysypisko. Z uzyskanych od przedsiębiorstwa komunalnego informacji wynika, iż zebrano 4,92 m3 odpadów.

2. Wymiana zwykłych  żarówek  na żarówki energooszczędne w budynkach OSP

3. Zakup wykaszarki HUSQVARNA 545RX na potrzeby okoszeń terenów zielonych gminnych

- moc silnika 2,1 kW

- zużycie paliwa 450g/kWh (etylina)

- emisja zanieczyszczeń ( przeciętna HC) 38,12 g/kWh

- emisja zanieczyszczeń ( przeciętna CO) 181,69 g/kWh

- emisja zanieczyszczeń ( przeciętna NOx) 3,93 g/kWh

- gwarantowana moc akustyczna (Lwa) 117 dB(A)

4. Zakup energooszczędnej szlifierki kątowej na potrzeby ostrzenia noży kosiarki bijakowej

- Średnica tarczy: 115 mm

- Typ zasilania: elektryczne

- Moc: 710 W

- Max prędkość obrotowa: 10000 rpm

- Napięcie zasilania 230V

5. Zakup jednej energooszczędnej spawarki na potrzeby spawania elementów metalowych

- Zasilanie: 230V

- Zabezpieczenie: 16A

- Zakres prądu spawania: 10-130A

- Prąd spawania: 130A (15%)

- Napięcie jałowe: 63V

Budżet i źródło finansowania

1. 949,52 zł, w tym 474,76 zł dotacja Powiatu Malborskiego oraz 474,76 zł z budżetu Gminy Lichnowy

2. 112,80 zł, środki własne OSP

3. 3 505,00 zł - Budżet Gminy

4. 150,00 zł - Budżet Gminy

5. 609,40 zł - Budżet Gminy

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 13 lipiec 2016 11:38 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. środa, 13 lipiec 2016 11:39 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. środa, 13 lipiec 2016 11:43 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. środa, 13 lipiec 2016 11:51 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. środa, 13 lipiec 2016 11:52 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. środa, 13 lipiec 2016 11:53 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. środa, 22 marzec 2017 08:45 Jarosław Grochowski