Data utworzenia: 12 styczeń 2015

Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planu przychodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lichnowy na 2015 rok

Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Lichnowy na 2015 rok

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład Rady Gminy Lichnowy oraz sołtysów

Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lichnowy

Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2028

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku budżetowym 2015 przez gminę Lichnowy dla Powiatu Tczewskiego

Uchwała Nr III/20/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie badań inwestycyjnych w roku budżetowym 2015 finansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr III/21/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w roku budżetowym 2015 roku

Uchwała Nr III/22/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2028

Uchwała Nr III/23/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie budżetu gminy na 2015 rok

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12 styczeń 2015 10:44 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12 styczeń 2015 10:44 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 luty 2016 09:33 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 luty 2017 10:59 Magda Grabowska