Data utworzenia: 09 marzec 2015

Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Lichnowy.

Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie dopłaty do taryfy za odbiór ścieków

Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lichnowy w 2015 roku

Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Lichnowy

Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Uchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Uchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2028

Informacja o stanie realizacji zadań przez Urząd Stanu Cywilnego w 2014 roku

Ocena gospodarowania nieruchomościami gminy za 2014 rok

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09 marzec 2015 16:14 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09 marzec 2015 16:15 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09 marzec 2015 16:15 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 luty 2016 09:34 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 luty 2017 11:04 Magda Grabowska