Data utworzenia: 08 kwiecień 2015

Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Lichnowy w Lokalnej Grupie Działania "Spichlerz Żuławski" w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020

Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 marca 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lichnowy

Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 marca 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2028.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach za 2014 oraz informacja o zamierzeniach i kierunkach działania na 2015 rok

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach w 2014 roku - dane na dzień 31.12.2014r.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2014

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 08 kwiecień 2015 14:16 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 kwiecień 2015 12:16 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 luty 2016 09:29 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. środa, 28 wrzesień 2016 13:21 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 luty 2017 11:09 Magda Grabowska