Data utworzenia: 09 lipiec 2015

Uchwała Nr X/56/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.06.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2014r.

Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.06.2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Lichnowy z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Uchwała Nr X/58/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.06.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach

Uchwała Nr X/59/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.06.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach

Uchwała Nr X/60/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.06.2015 roku

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych

Uchwała Nr X/61/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.06.2015 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Uchwała Nr X/62/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.06.2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 lipiec 2015 15:35 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 lipiec 2015 16:51 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 lipiec 2015 17:07 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 lipiec 2015 17:15 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 lipiec 2015 16:38 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 lipiec 2015 16:49 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 lipiec 2015 16:59 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 lipiec 2015 17:01 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15 wrzesień 2015 12:22 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 luty 2016 09:26 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 luty 2017 11:16 Magda Grabowska