Data utworzenia: 02 grudzień 2015

Uchwala Nr XII/70/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2015r.

w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych

Uchwala Nr XII/71/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Windfarm Polska III Sp. z o.o.

Uchwala Nr XII/72/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2015r.

w sprawie uchwalenia na rok 2016 programu współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwala Nr XII/73/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2015r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.

Uchwala Nr XII/74/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2015r.

w sprawie wysokości stawek w podatku od środków transportowych w 2016 roku

Uchwala Nr XII/75/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2015r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Uchwala Nr XII/76/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 października 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2028.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 02 grudzień 2015 10:15 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. środa, 02 grudzień 2015 10:17 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 luty 2016 09:23 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 luty 2016 09:35 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 luty 2016 09:37 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 luty 2016 09:41 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 maj 2016 14:42 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 luty 2017 11:33 Magda Grabowska