Data utworzenia: 27 grudzień 2013

Jednostka prowadząca sprawę:

 • Referat Rozwoju Gospodarczego
 • Adres: ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 7 (piętro I)
 • Katarzyna Brzezińska - stanowisko ds. gospodarki przestrzennej oraz ochrony środowiska i rolnictwa
 • tel: (55) 271 27 23 wew. 117
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 poz. 856).

Dokument od wnioskodawcy:

 • Wniosek właściciela lub utrzymującego zwierzę;
 • Do wglądu: książeczka zdrowia psa oraz dokumenty potwierdzające rasę psa (metryka, rodowód) – jeżeli takie dokumenty zostały wydane;
 • W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

Wymagane opłaty :

 • Opłata skarbowa: od wydania zezwolenia – 82 zł
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej)
 • UWAGA!!! - do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty
 • Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, Bank Spółdzielczy w Malborku o/Szymankowo 95 8303 0006 0060 0600 0837 0001, tytuł wpłaty: „opłata za wydawanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną”

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98,  poz. 1071 z późn. zm.) Do 14 dni od dnia uzyskania kompletu dokumentów.

Forma załatwienia:

 • Zezwolenie (w formie decyzji administracyjnej).

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Lichnowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie.

Uwagi:

 • Odbiór decyzji osobiście - Urząd Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 7, I piętro lub wysyłka decyzji na wskazany we wniosku adres.

Druki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 27 grudzień 2013 09:23 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. piątek, 27 grudzień 2013 10:21 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. piątek, 27 grudzień 2013 11:29 Witold Netel
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 sierpień 2016 15:03 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 sierpień 2016 15:04 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. środa, 12 październik 2016 15:00 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. środa, 12 październik 2016 15:00 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 listopad 2016 11:26 Jarosław Grochowski