Data utworzenia: 15 listopad 2015

Jednostka prowadząca sprawę:

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Adres: ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 1 (parter)
 • Bożena Milewska – Kierownik USC
 • tel: (55) 271 27 23 wew. 111
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna:

 • Art. 18, 22, 32 ust. 2, 63-67 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz.1741 ze zm.);
 • Art. 72 - 77, 89, 891, 901 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 788 ze zm.);
 • Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 43 poz. 224 ze zm.).

Dokument od wnioskodawcy:

 • Dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowód osobisty lub paszport).

Wymagane opłaty:

 • Przyjęcie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Forma załatwienia:

 • Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa (w formie protokołu);
 • Odmowa przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa (w formie pisma).

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Niezwłocznie;
 • Do 7 dni.

Tryb odwoławczy:

 • Jeżeli kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie 7 dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

Informacje dodatkowe dla klienta:

 • Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecka pełnoletności;
 • Mężczyzna i kobieta, którym kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa mogą zwrócić się z wnioskiem o uznanie ojcostwa do sądu opiekuńczego;
 • W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje;
 • W przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego a jeszcze nie urodzonego dowodem stwierdzającym ciążę kobiety jest zaświadczenie o ciąży lub karta ciąży;
 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje na wniosek matki lub ojca dziecka pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa;
 • Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć przed wybranym kierownikiem USC lub polskim konsulem.
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. niedziela, 15 listopad 2015 17:05 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 15 listopad 2015 17:06 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 15 listopad 2015 17:07 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 październik 2016 10:10 Jarosław Grochowski