Data utworzenia: 14 grudzień 2015

Jednostka prowadząca sprawę:

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Adres: ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 1 (parter)
 • Bożena Milewska – Kierownik USC
 • tel: (55) 271 27 23 wew. 111
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 388)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2011r. Nr 220, poz.1306)

Dokument od wnioskodawcy:

 • formularz „zgłoszenie pobytu czasowego”
 • dowód osobisty lub paszport
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu /do wglądu /. Tytułem prawnym może być w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt czasowy.
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • Potwierdzenia pobytu czasowego osoby zgłaszającej pobyt czasowy dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu czasowego.

Wymagane opłaty:

 • Czynność zameldowania jest bezpłatna
 • Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł, Opłatę można wpłacić na rachunek bankowy: Gmina Lichnowy BS Malbork o/Szymankowo 95 8303 0006 0060 0600 0837 0001

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego
 • Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy (płatne 17 zł)

Tryb odwoławczy:

 • Nie przysługuje

Uwagi:

 • Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 • Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.
 • Zameldowania się w miejscu pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 grudzień 2015 23:56 Iwona Mlodzinska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 listopad 2016 13:00 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 listopad 2016 13:01 Jarosław Grochowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 listopad 2016 13:14 Jarosław Grochowski