Data utworzenia: 14 luty 2017

Jednostka prowadząca sprawę:

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Adres: ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 1 (parter)
 • Bożena Milewska – Kierownik USC
 • tel: (55) 271 27 23 wew. 111
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna:

 • Art. 18, 22, 32 ust. 2, 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014r Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz.1741 ze zm.);
 • Art. 90 i 901 z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 788 ze zm.);
 • Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 43 poz. 224 ze zm.);
 • Art. 35, 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.).

Dokument od wnioskodawcy:

 • Podanie;
 • Dokumenty tożsamości matki / ojca dziecka i ich współmałżonka (dowód osobisty lub paszport).

Wymagane opłaty:

 • Przyjęcie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Forma załatwienia:

 • Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki / żony ojca (w formie protokołu);
 • Odmowa przyjęcia oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki / żony ojca.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • Niezwłocznie;
 • Do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

 • Odmowa następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Informacje dodatkowe dla klienta:

 • Oświadczenie można złożyć przed wybranym kierownikiem USC albo polskim konsulem;
 • Nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka;
 • Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat jest potrzebna jego zgoda;
 • W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

Brak informacji o zmianach.