Data utworzenia: 08 czerwiec 2018

dotyczy: "Świadczenie usługi polegającej na eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lichnowy"

Gmina Lichnowy na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1920) zawiadamia, że postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na świadczenie usługi polegającej na eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lichnowy wpłynęła 1 oferta.

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta nr 1 tj. Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o., ul. Warszawska 28a, 82-100 Nowy Dwór Gdański, ponieważ Wykonawca przedstawił najkorzystniejsze warunki, otrzymał największą ilość punktów, spełnia warunki udziału w postępowaniu, co potwierdził stosownymi dokumentami.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

Informujemy, iż od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w w/w ustawie - Rozdział 10 „Środki ochrony prawnej".

Pliki do pobrania:

Brak informacji o zmianach.