Przetarg na przewozy szkolne - Zespół Szkół w Lichnowach Zamawiający:
Gmina Lichnowy

Tytuł przetargu:
świadczenie usług przewozów szkolnych zamkniętych na terenie gminy Lichnowy do Zespołu Szkół w Lichnowach na trasach: Pordenowo - Lichnowy i Lichnowy - Dąbrowa

CPV:
60113100-4

Tryb zamówienia:


Warunki:
wg specyfikacji

Termin realizacji:
do 31.12.2008r.

Osoba odpowiedzialna:
Anna Stachowiak, Ewa Michalska

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6, pokójr nr 5 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2008-01-10 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2008-01-10 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6, pokój nr 13 (sala posiedzeń)

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące