Data utworzenia: 14 grudzień 2011

Przetarg na administrację cmentarzem komunalnym w Lichnowach Zamawiający:
Gmina Lichnowy

Tytuł przetargu:
Przetarg na administrację cmentarzem komunalnym w Lichnowach

CPV:
93711110-9

Tryb zamówienia:


Warunki:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albl aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
- dokunenty potwierdzajace uprawnienia osób podpisujacych ofertę o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych
- oświadczenia potwierdzajacego że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne


Termin realizacji:
01.01.2008-31,12,2010

Osoba odpowiedzialna:
Anna Stachowiak i Arkadiusz Skorek

Miejsce składania ofert:
siedziba zamawiajacego

Oferty można składać do:
2007-12-12 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2007-12-12 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiajacego

Kryteria wyboru:
stawka za miejsce na cmentarzu 70%
stawka za przedłużenia opłaty za miejsce 5%
stawka za złożenie zwłok w domu pogżebowym 25%

Wadium:
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 14 grudzień 2011 22:03 Paweł Szarmach
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 grudzień 2011 16:59 Paweł Szarmach