Data utworzenia: 14 grudzień 2011

Przetarg nieograniczony na zakup samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Lichnowach którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004r.- prawo o zamówieniach publicznych

Zamawiający:
Gmina Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony na zakup samochodu strażackiego na potrzeby ochotniczej strazy pożarnej w Lichnowach, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartosć nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych w przepisach na podstawie art. 11 ustawy 8 z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

CPV:
3414210-3

Tryb zamówienia:


Warunki:
warunki okresla załącznik "ogłoszenie o zamówieniu"

Termin realizacji:
30 dni

Osoba odpowiedzialna:
Anna Stachowiak oraz Mariusz Osiński

Miejsce składania ofert:
siedziba zamawiaącego pok. Nr 8

Oferty można składać do:
2007-06-29 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2007-06-29 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
siedziba zamawiającego

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 14 grudzień 2011 22:09 Paweł Szarmach
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 grudzień 2011 17:05 Paweł Szarmach