Przetarg na budowę kotłowni węglowej w Zespole Szkół w Lisewie Malborskim

Zamawiający:
Gmina Lichnowy

Tytuł przetargu:
Budowa kotłowni węglowej w Zespole Szkół w Lisewie Malborskim

CPV:
45232140-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
zgodnie z SIWZ

Termin realizacji:
22.12.2008r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 5 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2008-11-25 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2008-11-25 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 13

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące