OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LICHNOWY Zamawiający:
Gmina Lichnowy , ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy

Tytuł przetargu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LICHNOWY

CPV:
71.41.00.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
jak w ofercie

Termin realizacji:
30.04.2010

Osoba odpowiedzialna:
Urzad Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy telefon (fax) 55 271 27 66

Miejsce składania ofert:
Urzad Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy pokój 5

Oferty można składać do:
2009-06-22 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2009-06-02 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urzad Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy

Kryteria wyboru:
jak w załączniku

Wadium:
jak w załączniku

Uwagi:


Firmy uczestniczące