Nieograniczony przetarg na osługę bankową budżetu gminy Lichnowy

Zamawiający:
Urząd Gminy Lichnowy

Tytuł przetargu:
nieograniczony przetarg na bankową obsługę budżetu gminy Lichnowy, tj. Urzędu Gminy Lichnowy oraz 6 jednostek organizacyjnych

CPV:
66100000-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Określone w specyfikacji

Termin realizacji:
od 16.05.2009 do 15.05.2013

Osoba odpowiedzialna:
Halina Stoduś i Anna Stachowiak

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6 pokój nr 5 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2009-05-07 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2009-05-07 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6 pokój nr 5 (sekretariat)

Kryteria wyboru:
zgodne ze specyfikacją

Wadium:
brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące