Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

formularz ofertowy.pdf

formularz oświadczenia - zał. 2a.pdf

formularz oświadczenia - zał. 2b.pdf

formularz oświadczenia - zał. 2c.pdf

wykaz osób.pdf

wykaz robót.pdf

specyfikacja.pdf

PROJEKT TECHNICZNY SIECI KANALIZACJI LISEWO MALBORSKIE

STRONA TYTUŁOWA.pdf

Lisewo Osiedlowa Sieć Kan Sanit opis.pdf

Lisewo KS rys 01.pdf

Lisewo KS rys 02.pdf

Lisewo KS rys 03.pdf

Lisewo KS rys 04.pdf

Lisewo KS rys 05.pdf

Lisewo KS rys 06.pdf

Lisewo KS rys 07.pdf

Lisewo KS rys 08.pdf

Lisewo KS rys 09.pdf

Lisewo KS rys 10.pdf

Lisewo KS rys 11.pdf

Lisewo KS rys 12.pdf

SPECYFIKACJA

STRONA TYTUŁOWA specyfikacja.pdf

specyfikacja-LISEWO.pdf

PRZEDMIAR

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIAR.pdf

przedmiar ślepy - KAN.san. Lisewo osiedle - luty 2012 bez nazw i bez KNR.pdf