na "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Gimnazjum w Lichnowach"

Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Ogłoszenie o przetargu.pdf

formularz ofertowy.pdf

formularz ofertowy.docx

specyfikacja dowozy.pdf

załącznik2a.pdf

załącznik2b.pdf

załącznik nr 3.pdf

załącznik nr 4.pdf

oświadczenie2a.docx

oświadczenie2b.docx