Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Ogłoszenie o przetargu.pdf

Specyfikacja.pdf

Przedmiar.pdf

wyrys z mapy ewidencyjnej.pdf

formularz oświadczenia zał. 2a.docx

formularz oświadczenia zał. 2b.docx

formularz oświadczenia zał. 2c.docx

formularz ofertowy

wykaz osób.docx

wykaz robót.docx