Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

specyfikacja zmiana.pdf

wyjaśnienie nr 3.pdf

wyjaśnienie nr 2.pdf

wyjaśnienie nr 1.pdf

formularz klienta.pdf

uchwała RIO w spraawie opinii dotyczącej prawidłowości prognozy.pdf

formularz ofertowy - wersja edytowalna.doc

formularz oświadczenia zał. 2a.docx

formularz oświadczenia zał. 2b.docx

ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

wykaz usług - wersja edytowalna.doc

załącznik nr 4.pdf

załącznik nr 5.pdf

załącznik nr 6.pdf

załącznik nr 7.pdf

załącznik nr 9.xlsx

załącznik nr 10.pdf

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

II kwartał 201:

Rb-27s.pdf

Rb-28s.pdf

Rb-N.pdf

Rb-NDS.pdf

Rb-Z.pdf

IV kwartał 2011

Rb-27s.pdf

Rb-28s.pdf

Rb-N.pdf

Rb-NDS.pdf

Rb-Z.pdf

IV kwartał 2011

Rb-27s.pdf

Rb-28s.pdf

Rb-N.pdf

Rb-NDS.pdf

Rb-Z.pdf