Informacja owyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

wyjaśnienie nr 2.pdf

wyjaśnienie nr 1.pdf

ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

formularz ofertowy.docx

formularz oświadczenia zał. 2a.docx

formularz oświadczenia zał. 2b.docx

wykaz dostaw.docx

załącznik nr 4.pdf

załącznik nr 4 zmieniony.pdf