Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf

Wyjaśnienie nr 2.pdf

Wyjaśnienie nr 1.pdf

ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

formularz ofertowy.pdf

formularz ofertowy.doc

formularz oświadczenia zał. 2a.doc

formularz oświadczenia zał. 2b.doc

załącznik nr 2b.pdf

wykaz dostaw - zal 3.doc

załącznik nr 4.pdf

załącznik nr 5.pdf

Załącznik nr 6.pdf

załącznik nr 6.doc