dotyczy: "Modernizacja drogi dojazdowej nr 191102G do gruntów rolnych ulica Braterska w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy"

Gmina Lichnowy podaje nazwy firm oraz informacje dotyczące podanych przez nie cen w przetargu nieograniczonym na Modernizację drogi dojazdowej nr 1911026 do gruntów rolnych ulica Braterska w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy

Podstawa prawna: art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn.zm.)

L.p.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SOMBUD”, ul. Ceramiczna la, 83-314 Somonino

373 920,00 zł

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 324 104,11 zł brutto.

Pliki do pobrania: