dotyczy: "Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych położonych na terenie gminy Lichnowy"

Gmina Lichnowy podaje nazwy firm oraz informacje dotyczące podanych przez nie cen w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych położonych na terenie gminy Lichnowy

Podstawa prawna: art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579)

L.p.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena 1 biletu miesięcznego za 1 ucznia brutto

Wiek taboru

1

ARRIVA BUS Transport Polska Sp. z o.o.,

ul. Dąbrowskiego 8/24,

87-100 Toruń,

Oddział w Tczewie,

ul.Armii Krajowej 86,

83-110 Tczew

89,76 zł

2010

2010

2015

2012

2012

2

F.H.U. Szaruga, Wioletta Szaruga,

ul. Zwycięstwa 6,

82-224 Lichnowy

75,00 zł

2009

2002

2001

1999

1999

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 184 326,44 zł brutto.

Pliki do pobrania