Drukuj
Data utworzenia: 26 marzec 2018

dotyczy: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oznakowaniem i przystankami rowerowymi w gminie Lichnowy"

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający:

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Termin składania ofert:

Kody wg CPV:

Pliki do pobrania:


Wyjaśnienie nr 1 związane z treścią zapytania ofertowego z dnia 29.03.2018r.

Zamawiający dokonuje zmiany w treści zapytania ofertowego w rozdziale V opis warunków udziału w postępowaniu — doprecyzowany został zakres uprawnień jakie inspektor nadzoru powinien posiadać tj. obejmujący branżę drogową. Zmieniona treść zapytania znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.lichnowy.pl i bazie konkurencyjności.

Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert.

Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 marzec 2018 12:05 Jarosław Grochowski